แบบภาพกิจกรรม

img

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด

กีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด


img

โครงการอบรม

วันนี้ นำโดย นายยอด ชนไพไรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม จัดโครงการอบรม การเป็นผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม

img

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้

วันนี้เวลา 09.00 ได้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ หลักสูตรธุรกิจค้าปลีกในยุคศตวรรษที่ 21 ตามการส่งเสริมเวทีและประชาคมพัฒนารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม

img

"อำเภอยิ้ม"

วันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม ได้ออกบริการชุมชน "อำเภอยิ้ม" ณ.วัดบ้านหนองงู ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

img

Smart Kids Taksila 4.0 Nachuak

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม เปิดบูธในงาน Smart Kids Taksila 4.0 Nachuak การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นตามแนว NEST ณ หอประชุมอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

img

กิจกรรมทำโรงทาน ถวายต้นดอกเงิน

คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมทำโรงทาน ถวายต้นดอกเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ.วัดป่าโนนสะอาด ต.หนองแดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 12 กันยายน 2561

img

ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
นายจตุรงค์ วงศ์มาตร
ได้รับตำแหน่งนายกองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

img

ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์โพธิ์
ได้รับตำแหน่งรองนายกองค์การวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561